TESTOVANIE

V Timberwolfe si ceníme vášho miláčika rovnako, ako aj vy. Už od nášho vzniku sme sa zaviazali, že zdroje našich ingrediencií budú overené a budú vysokej kvality tak, aby sme zabezpečili výživnú potravu na prírodnej báze. Kvalita sa týka aj samotného výrobného procesu. Všetky naše krmivá podliehajú štandardom najvyššej bezpečnosti a kontrole kvality. Nami vyrobené krmivá spĺňajú štandardy krmív pre domáce zvieratá, ktoré stanovil AAFCO (Association of American Feed Control Officials). Naša výroba je pravidelne kontrolovaná USDA a ako jedna z mála spoločností sme držiteľmi APHIS (Agricultural Plant Health Inspection Service) certifikátu.

Tak, ako vstupné ingrediencie, rovnako aj finálny produkt sú testované na prítomnosť prirodzene sa vyskytujúceho alfatoxínu a vomitoxínu. Overujeme vlhkosť, hladinu proteínov, sušinu, popol a hladinu tukov. Samozrejmosťou je vizuálna kontrola a skúška arómy. PV testy (test hodnoty peroxidu) je dobrým ukazovateľom trvanlivosti, kvality tukov a čerstvosti. Kontrole podliehajú tuky, loj a oleje. Žiadna ingrediencia sa nedostane do spracovania, pokiaľ predtým nebola otestovaná.

Vo výrobe sledujeme dĺžku, šírku, vzhľad a vôňu granúl. Kontrolovaná je aj hustota múčnej zmesi, vlhkosť, tuky, popol, sušina a proteíny. Tieto testy sa robia v extrudéri a nakoniec aj na finálnej granule.

Naša spoločnosť zamestnáva ľudí s dlhoročnými skúsenosťami s kontrolou kvality. Vedúci oddelenia kvality má vysokoškolské vzdelanie v oblasti biológie a niekoľko ročné skúsenosti s obdobnou prácou v spoločnosti vyrábajúcej zdravotnícke pomôcky.

Testovanie prítomnosti salmonely, enterobaktérií a tak isto APHIS testovanie sa vykonáva v laboratóriách SILIKER Labs. Všetky ostatné testovania, zahŕňajúce aj želatináciu a prítomnosť stopových prvkov sa vykonávajú v laboratóriách spoločnosti Midwest Laboratories.

Spoločnosť Bispharma s.r.o., ako dovozca a dodávateľ krmiva Timberwolf Organics, následne testuje toto krmivo v certifikovaných laboratóriách spoločnosti ANALPO spol. s.r.o.

banner-testing