OBCHODNÉ PODMIENKY

Updated: Február 2017
timberwolfpetfood.eu : Online obchodné podmienky

Tieto ustanovenia sa vzťahujú na zákazníkov v (EU krajinách) Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyperská republika, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko  a Veľká Británia. Island, Lichtenštajnsko a Nórsko (krajiny EHP) a Švajčiarsko (spolu označené “Teritórium“).

Skôr než si kúpite nejaký tovar alebo službu na timberwolfpetfood.eu web stránke (“Web stránka”), prečítajte si, prosím, starostlivo nasledovné podmienky predaja (“Podmienky Predaja”). Kúpou akéhokoľvek tovaru či služby prostredníctvom tejto web stránky súhlasíte s tým, že tieto podmienky predaja, budú pre vás záväzné.

Čas od času môžeme zmeniť naše podmienky predaja, pričom vaša objednávka sa bude riadiť tou konkrétnou verziou týchto podmienok predaja  platných v čase vášho nákupu. Odporúčame vám, aby ste si skontrolovali aktuálnu verziu podmienok predaja, kedykoľvek robíte objednávku.

Tieto podmienky predaja stanovujú podmienky, ktoré sa budú aplikovať pri nákupe tovaru z našej web stránky. Ak im nerozumiete, alebo máte nejaké otázky o nich, kontaktujte, prosím, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii „Kontaktujte nás“ nižšie.  Skôr než urobíte objednávku, budeme od vás žiadať, aby ste potvrdili, že ste si tieto podmienky predaja prečítali a akceptujete ich.

Pred zaslaním objednávky kliknutím na tlačidlo ‘OBJEDNAŤ s povinnosťou zaplatiť’ na stránke Skontrolovať a Odoslať objednávku, uložte si, alebo vytlačte kópiu týchto podmienok predaja pre účely  budúcej referencie vo vzťahu k objednávke, ktorú realizujete.  Máme právo zmeniť tieto podmienky, preto si ich skontrolujte a uložte resp. vytlačte si ich kópiu pred zaslaním každej objednávky.

Hrubo vytlačené pojmy, ktoré používame v týchto podmienkach predaja sú definované v časti „Definície“ nižšie.

1. OBJEDNÁVKA A AKCEPTÁCIA

 1. Ak si vy chcete objednať tovar, vy môžete použiť proces objednávania na našej stránke, aby ste zrealizovali objednávku.
 2. Žiadna predložená objednávka nie je pre vás záväzná, len predstavuje vašu ponuku kúpiť od nás daný tovar oproti platbe z vašej strany za ceny uvedené v čase vykonania objednávky.  Objednávky sú predmetom akceptovania z našej strany a my môžeme, podľa svojho vlastného uváženia, odmietnuť akceptovať vašu objednávku, vrátane toho, ak:
  1. Objednávky nemôžu byť spracované kvôli chybe v informáciách, ktoré ste nám vy poskytli, napr. ak ste nám poskytli: nesprávne číslo platobnej karty, nesprávny dátum vypršania jej platnosti alebo nesprávne bezpečnostné číslo karty; nesprávnu fakturačnú adresu (napr. ak fakturačné údaje, ktoré ste vy poskytli, sa odlišujú od tých, ktoré má v záznamoch banka alebo stavebná sporiteľňa, ktoré vydala vašu platobnú kartu); nedostatočnú resp. nesprávnu adresu doručenia (t.j. adresa ulice, mesta, okresu či PSČ); alebo podvodné informácie;
  2. Na našej stránke je chyba súvisiaca s tovarom, ktorý ste si vy objednali, napr. chyba súvisiaca s cenou alebo popisom tovaru zobrazenými na našej stránke; alebo
  3. Tovar, ktorý ste si vy objednali už nie je na našej stránke viac k dispozícii
 3. Po tom, ako (my) dostaneme vašu objednávku prostredníctvom našej stránky, (my) vám zašleme email na emailovú adresu, ktorú ste nám (vy) poskytli, ktorým potvrdíme, že sme dostali objednávku.
 4. Ak  (my) nemôžeme akceptovať vašu objednávku, z iných dôvodov než z dôvodu podvodu,  (my) vám zašleme  email s informáciami o dôvode odmietnutia.
 5.  Ak (vy) nedostanete email, zavolajte nám (na +421 917 712 419 or +421 915 300 710) skôr než sa (vy) pokúsite urobiť ďalšiu objednávku na rovnaký tovar. (vy) by ste si mali uvedomiť, že email, ktorý vám (my) pošleme s potvrdením prijatia vašej objednávky, neznamená akceptovanie vašej objednávky, len potvrdenie, že bola doručená.
 6. Po doručení vašej objednávky, (my) skontrolujeme, či sú príslušné výrobky na sklade.   Našu zmluvu uzavrieme a zo strany timberwolgpetfood.eu bude vaša objednávka (alebo časť vašej objednávky) považovaná za akceptovanú, len ak bol požadovaný tovar vyexpedovaný a bol vám zaslaný email s potvrdením, že všetok alebo časť tovaru, ktorý ste objednali bol na sklade a bol už vyexpedovaný. Zmluva sa bude vzťahovať len na tú časť objednávky tovaru, ktorá už bola vyexpedovaná a žiadny zmluvný vzťah nevznikne v súvislosti s akýmkoľvek tovarom, ktorý ste si (vy) mohli objednať a ktorý sme my neboli schopní dodať. Zmluvu je možné uzavrieť v nasledujúcich jazykoch: anglickom, slovenskom, nemeckom, maďarskom alebo českom.
 7. (my) podnikneme primerané kroky na zaistenie toho, aby ceny alebo iné informácie o  tovare na našej stránke boli presné. Avšak, stále je možné, že napriek nášmu úsiliu niektorý z  tovarov môže byť nesprávne popísaný alebo je pri ňom na stránke nesprávna cena.  Ak chyba súvisí s tovarom, ktorý bol predmetom vašej objednávky,  (my) môžeme vašu objednávku odmietnuť z dôvodov uvedených v čl. 1(b) vyššie. Ak (my) odmietneme vašu objednávku, z dôvodu chyby,  (my) vás upovedomíme zaslaním emailu na adresu, ktorú ste (vy) nám poskytli s spýtame sa vás, či (vy) by ste chceli nanovo zaslať vašu objednávku na nákup daného tovaru po tom, ako (my) opravíme chybu.
 8. Ak sme vám (my) potvrdili, že sme akceptovali vašu objednávku a (vy) ste dostali emailom potvrdenie o jej vyexpedovaní, nebudeme od vás žiadať, aby ste zaplatili viac ako cenu, ktorá bola na našej stránke zobrazená v čase, kedy ste (vy) urobili  vašu objednávku na tovar,  ktorý ste (vy) požadovali a ak sme vám (my) zaslali tovar, ktorý je odlišný od popisu daného tovaru, ktorý bol na našej stránke v čase, kedy ste (vy) urobili vašu objednávku, (vy) budete mať právo vrátiť ho. Pozrite si, prosím, naše podmienky vrátenia  a výmeny uvedené nižšie.
 9. Ak  (vy) máte nejaké otázky, pripomienky alebo obavy v súvislosti s našimi zásadami na akceptovanie objednávok, alebo ak ste (vy) presvedčení, že (my) sme vašu objednávku odmietli omylom, kontaktujte nás emailom na: info@timberwolpetfood.eu .

2. DOSTUPNOSŤ VÝROBKU

 1. Zahrnutie nejakého tovaru na našej stránke ešte neznamená, nezaručuje, že tento tovar bude k dispozícii, ak (vy) budete chcieť zrealizovať objednávku na jeho kúpu.
 2. (my) máme právo kedykoľvek vykonať zmeny v informáciách o tovare, ktoré sú zobrazené na našej stránke, napr.  informácie o cenách, popis dostupnosti tovaru a (my) tak môžeme urobiť  bez toho, aby sme vás na tieto zmeny vopred upozornili. Avšak, (my) neurobíme žiadne zmeny v cene, dostupnosti ani popise akéhokoľvek tovaru po tom, ako sme (my) akceptovali vašu objednávku na dodanie tovaru.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ZMENY V NEJ INICIOVANÉ ZÁKAZNÍKOM

 1. (vy) môžete vykonať zmeny alebo zrušiť vašu objednávku kedykoľvek pred tým, ako bude vaša objednávka nami spracovaná.  Aby ste vykonali zmeny vo vašej objednávke, zavolajte nám, prosím (+421 917 712 419 alebo +421 915 300 710). Ak už bola vaša objednávka spracovaná, (vy) budete len môcť požiadať o refundáciu alebo výmenu tovaru; prosím, pozrite si naše podmienky vrátenia a výmeny uvedené nižšie.

4. SLEDOVANIE OBJEDNÁVKY

 1. (vy) môžete sledovať postup vašej objednávky kliknutím sem.

5. DODANIE

 1. Poplatky za dopravu a manipuláciu budú závisieť od hodnoty vašej objednávky, krajiny, do ktorej má byť tovar dodaný a od vami požadovanej doby dodania. (vy) môžete nájsť zoznam našich poplatkov za dopravu a manipuláciu a našich dodacích podmienok, ak kliknete sem.
 2. Tovar, ktorý vám (my) dodáme, sa stane vaším majetkom vtedy, keď vám bol doručený.  Ako náhle sme vám (my) tovar doručili, vy budete zaň zodpovední, rovnako tak za akúkoľvek stratu alebo škodu na ňom, ktorá potom vznikne.

6. CENY A PLATBY

 1. POZN.: všetky naše online platby sú spracované platobným systémom platby kartou banky TATRA BANKA. Nepoznáme žiadne detaily platby ani informácie o platbe súvisiace s vašou kreditnou alebo debetnou kartou (“informácie”).
 2. (my) si kedykoľvek vyhradzujeme právo zmeniť cenu nášho tovaru. (my) nebudeme meniť cenu žiadneho tovaru krytého objednávkou po tom, ako sme (my) akceptovali objednávku.
 3. Za vašu objednávku môžete (vy) zaplatiť buď pomocou kreditnej karty alebo predplatenej debetnej karty od Visa, MasterCard, Carte Bleue, Carte Bancaire, Maestro, a debetná karta s logom Visa alebo MasterCard.
 4. Keď (my) dostaneme vašu objednávku, (my) na vašej Visa, MasterCard, Carte Bleue, Carte Bancaire alebo Maestro karte „zablokujeme“ celkovú hodnotu vašej objednávky. Keď bol „blok“ na vašej  karte autorizovaný vašou bankou alebo stavebnou sporiteľňou, (my) odrátame platbu za tovarvašej karty, keď je váš tovar alebo prvá časť tovaru, ktorý ste si (vy) objednali vyexpedovaná. (vy) by ste si mali byť vedomí, že „zablokovanie“ na vašej Visa, MasterCard, American Express, Carte Bleue Carte Bancaire alebo Maestro karte neznamená akceptáciu vašej objednávky. Naša zmluva je platná len ak (my): (i) vám zašleme email potvrdzujúci, že sme (my) vyexpedovali váš tovar alebo prvú časť tovaru krytú vašou objednávkou, alebo (ii) ak (vy) urobíte vašu objednávku telefonicky, a keď (my) reálne vyexpedujeme váš tovar alebo prvú časť tovaru krytú vašou objednávkou.
 5. Platba za vašu objednávku sa objaví na výpise z vašej kreditnej, debetnej alebo predplatenej karty ako  “TimberWolf – biSPHARMA”; ak si (vy) želáte reklamovať platnosť alebo sumu platby, ktorá sa objavila na výpise  z vašej kreditnej, debetnej alebo predplatenej karty, kontaktujte nás, prosím, emailom na info@timberwolfpetfood.eu.
 6. Ak (vy) zrušíte objednávku,  alebo položku vo vašej objednávke, v zmysle čl. 3 vyššie, akýkoľvek „blok“ na vašej Visa, MasterCard, American Express, Carte Bleue, Carte Bancaire alebo Maestro platobnej karte, bude uvoľnený do troch (3) až piatich (5) pracovných dní odo dňa zrušenia.

7. OPÄTOVNÝ PREDAJ/OPÄTOVNÉ ZASLANIE NÁŠHO TOVARU

 1. Je pre nás dôležité monitorovať kvalitu tovaru, ktorý  naši zákazníci kupujú, aby sme (my) mohli udržiavať spokojnosť zákazníkov a preto sa vy nesmiete mylne prezentovať ako jeden z našich oprávnených predajcov a nie ste ani oprávnený na opätovný predaj nášho tovaru.  (my) si vyhradzujeme právo odmietnuť akceptovať vašu objednávku, ak (my) máme podozrenie, že (vy) máte v úmysle realizovať opätovný predaj nášho tovaru. .
 2. VZŤAH S timberwolfpetfood.eu a bisPHARMA s.r.o.timberwolfpetfood.eu – bidPHARMA s.r.o. ( ‘Spoločnosť) si vyhradzuje právo zablokovať pred doručovaním marketingovej komunikácie, alebo odstrániť resp. odhlásiť zo všetkých platforiem spoločnosti  akúkoľvek emailovú adresu, telefónne číslo a/alebo poštovú adresu spojené so zákazníkom a ktoré spoločnosť určila, že majú charakter opätovného predaja a/alebo ak spoločnosť označí objednávku zákazníka za podvodnú.  Platformy spoločnosti ovplyvnené takýmto odstránením zahrňuje, ale neobmedzuje sa na: (i) akékoľvek online účty spoločnosti; (ii) propagačné členstvo v klube; (iii) zoznam marketingových emailov; (iv) programy na zasielanie textových správ; alebo (v) zoznamy priameho zasielania poštou. Okrem toho dotknutým zákazníkom môže byť v budúcnosti zakázaný prístup alebo registrácie na všetkých vyššie uvedených platformách.

8. PRÁVO ZRUŠIŤ/VRÁTIŤ/REFUNDOVAŤ/VYMENIŤ

 1. Ak (vy) nie ste spokojní s tovarom, ktorý ste (vy) objednali, (vy) nám ho môžete vrátiť na výmenu alebo refundáciu. Pozrite si, prosím, sekciu o zásadách na vrátenie tým, že kliknete sem.

9. OSOBNÉ INFORMÁCIE

 1. Ak (vy) urobíte objednávku prostredníctvom našej stránky, (vy) budete nám poskytovať vaše osobné informácie. (my) budeme používať vaše osobné údaje na spracovanie vašej objednávky a na dodanie objednaného tovaru a na iné obmedzené účely. Náš zber a použitie vašich  osobných údajov sa bude vykonávať v súlade s našimi zásadami na ochranu osobných údajov a súkromia, kópiu ktorých môžete nájsť tým, že kliknete sem.

10. POUŽITIE NAŠEJ WEB STRÁNKY

  1. Vaše používanie našej stránky sa riadi našimi “podmienkami použitia web stránky”, kópiu ktorých môžete nájsť tým, že kliknete sem.

11. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

   1. Zmluva medzi nami a vami sa riadi zákonmi Slovenskej republiky.
   2. Ak vy alebo my nevymôžeme, alebo ak je zdržané uplatnenie ktoréhokoľvek z našich práv vyplývajúcich zo zmluvy, toto nás nezastaví pred tým, aby sme tak učinili neskôr.
   3. Ak je akékoľvek ustanovenie zmluvy neplatné, alebo právne nevymožiteľné, potom bude toto ustanovenie vymazané, pričom ostatné ustanovenia tým nebudú nijako ovplyvnené.
   4. Žiadna strana iná ako vy alebo my nemá žiadna právo vymáhať plnenie akéhokoľvek ustanovenia zmluvy.

12. KONTAKTUJTE NÁS

   1. Ak (vy) máte nejaké otázky ohľadne týchto podmienok predaja,  kontaktujte nás, prosím buď emailom na info@timberwolfpetfood.eu alebo telefonicky (na +421 917 712 419 alebo +421 915 300 710).

13. DEFINÍCIE

V týchto podmienkach predaja:

Tovar na oddialenú objednávku

znamená tovar, ktorý ste si objednali a ktorý je dočasne vypredaný;

“zmluva”

znamená zmluva medzi vami a nami na predaj a kúpu tovaru, obsahujúca vašu objednávku, naše potvrdenie emailom o našej akceptácii našej objednávky  a tieto podmienky predaja;

“tovar”

Znamená výrobky, ktoré (my) predávame na našej strane;

“kredit na tovar”

Kredit umiestnený na TimberWolfPetFood kartu, ktoré vám (my) alebo jedna z  našich sesterských firiem  môže čas od času vystaviť, ak vy vrátite tovar za účelom refundácie bez akéhokoľvek dokladu o kúpe;

“objednávka”

znamená objednávku tovaru;

“podmienky predaja”

Znamená tieto podmienky predaja;

“stránka”

znamená naše web stránky:timberwolfpetfood.eu, microsite, alebo mobilnú stránku;

“my”, “náš” alebo “nás”

znamená TimberWolfPetFood – bisPharma s.r.o., Golianovo 430, 951 08 Golianovo, Slovenská republika; a

“vy” alebo “váš”

znamená vás, zákazníka.

Reklamácia a vrátenie tovaru

Vyplňte a pošlite nám tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy, alebo vrátiť tovar; kliknutím sem stiahnete formulár na vrátenie, výmenu.