VRÁTENIE TOVARU

Updated: Február 2017
timberwolfpetfood.eu : vrátenie tovaru

Ak si želáte vrátiť alebo vymeniť zakúpený tovar, postupujte podľa návodu nižšie alebo prípadne kontaktujte Zákaznícke centrum.

Podmienky pre vrátenie a výmenu

Ak nebudete úplne spokojní s tovarom zakúpeným u timberwolfpetfood.eu, môžete nám ho vrátiť do tridsiatich (30) dní od dodania tovaru za účelom vrátenia alebo refundácie pri dodržaní nižšie uvedených krokov.
Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave, aby bolo možné jeho vrátanie akceptovať. Tovar musí byť v originálnom obale, neotvorený a stave, aby bol opäť predajný.
pri tovare na vrátenie alebo výmenu musí byť originál faktúry, kompletný obal. K žiadnej refundácii ani výmene nedôjde pri tovare, ktorý sa vráti nekompletný, poškodený alebo zašpinený a otvorený.
Pre viac informácií prejdite, prosím na Podmienky Predaja uvedené na timberwolfpetfood.eu
Ak máte akékoľvek otázky ohľadne postupu pri vrátení alebo výmene tovaru, neváhajte, prosím, kontaktovať Zákaznícke Centrum na info@timberwolfpetfood.eu alebo telefonicky na nižšie uvedených číslach:

Tel.: +421 917 712 419 or +421 915 300 710
Email: info@timberwolfpetfood.eu

Toto pravidlo na vrátenie tovaru nemá vplyv na vaše štatutárne práva v zmysle Európskej Smernice o Spotrebiteľských Právach zrušiť vašu objednávku do štrnásť (14) kalendárnych dní (14) od doručenia tovaru v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Pre viac detailov si, prosím, prezrite čl. 14 Podmienok predaja.

Ako vrátiť tovar

Vrátenie poštou

Prosím, vráťte tovar v pôvodnej škatuli, v ktorej bol dodaný a v pôvodných obaloch. Každý tovar musí byť v originálnom obale spolu s kópiou faktúry ako aj s vyplneným formulárom na vrátenie (return form), v ktorom špecifikujete tovar, ktorý vraciate ako aj dôvod jeho vrátenia podľa toho, o čo ide.
Ak sa dá, vyžiadajte si DPD nálepku na vrátenie tovaru, prosím kontaktujte zákaznícke centrum a my vám ju poskytneme.
Následne by ste mali skontaktovať DPD, aby ste dohodli vyzdvihnutie na vami vybranej adrese.
Pôvodné poplatky za doručenie nie sú refundovateľné s výnimkou odvolania/výpovede v súlade s čl. 14 Podmienok Predaja. Vo všetkých ďalších prípadoch preplatíme dodacie náklady pri vadných resp. nesprávnych tovaroch. Dostanete e-mailom upovedomenie o ukončení procesu vrátenia.

Ako vymeniť tovar

Môžete tovar zakúpený u timberwolfpetfood.eu do 30 dní od dodania vašej objednávky tovaru. Prosím, vráťte nám ho v súlade s postupom na vrátenie tak, ako je uvedený vyššie v odseku o vrátení. Uveďte, prosím, vo formulári na vrátenie položku, ktorá má byť vymenená, dôvod výmeny ako aj položku, ktorú by ste chceli získať výmenou za zakúpený tovar, presné množstvo požadovaného nového tovaru. Priložte, prosím, vyplnený formulár na vrátenie do balíka s tovarom, ktorý vraciate. Dostupnosť požadovaného náhradného tovaru nie je zaručená.
náhradný tovar vám bude vyexpedovaný v súlade so štandardnými dodacími podmienkami. Poplatky za doručenie náhradného tovaru bude hradiť timberwolfpetfood.eu.
Dostanete e-mailom upovedomenie o ukončení procesu výmeny

Refundácie

Refundujeme vám pôvodnú cenu (vrátane všetkých úprav, ak nejaké sú) zaplatenú za vrátený tovar. Uvedomte si, prosím, že ak vrátite tovar bez účtenky resp. faktúry, vystavíme dobropis/refundáciu na poslednú známu hodnotu tovaru.
Všetky refundácie za vrátený tovar (vrátane tovaru kúpeného cez darčekovú službu), budú dobropisované k pôvodnej forme úhrady, ktorú realizoval kupujúci, pokiaľ nie je niečo iné uvedené vo formulári na vrátenie/výmenu. Na pôvodný účet kreditnej karty kupujúceho bude suma pripísaná po spracovaní vráteného tovaru a dobropis sa zobrazí v najbližšom bankovom výpise kupujúceho. Refundácia za tovar kúpený prostredníctvom darčekovej poukážky, bude realizovaná formou vystavenia ďalšej darčekovej poukážky.
Dostanete e-mailom upovedomenie o ukončení procesu refundácie.

Pozor, všetky zľavnené položky resp. výpredajové položky nie je možné vymeniť. Na tovar je len vystavený kredit/dobropis, ktorý môžete použiť pri ďalšom nákupe na timberwolfpetfood.eu a cena bude upravená- znížená o túto sumu pri platení.

Zrušenie vašej objednávky

Uvedomte si, prosím, že po tom, ako spravíte svoju objednávku na timberwolfpetfood.eu, máte obmedzenú dobu, počas ktorej môžete odvolať/zrušiť svoju objednávku, pokiaľ táto nebola ešte plne spracovaná.

Ak máte nejaké otázky alebo pochybnosti, neváhajte, prosím, kontaktovať nás (Kontakt), aby sme vám pomohli.
Ak si to želáte, vytlačte si, prosím, formulár pre vrátenie tu.