OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA 

Updated: Február 2017
timberwolfpetfood.eu : Online ochrane osobných údajov a súkromia

Toto prehlásenie ohľadne politiky ochrany osobných údajov sa vzťahuje len na informácie zozbierané v rámci timberwolfpetfood.eu. Túto web stránku prevádzkuje bisPHARMA s.r.o. –  (“timberwolfpetfood.eu”, „my”, “naše” a “nás”) so sídlom kpt. Šmála 12, 997 01 Rimavská Sobota, SR, email: info@timberwolfpetfood.eu a spracováva vaše osobné údaje pre timberwolfpetfood.eu tak, ako je to uvedené v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov. Akákoľvek referencia na “návštevník”, “vy” alebo “vás/váš” znamená vás ako užívateľa.

Poskytujeme toto zhrnutie aké informácie timberwolfpetfood.eu, ako strana kontrolujúca údaje, od vás zbiera a na aký účel tieto informácie použije. Jedna časť tejto politiky ochrany osobných údajov uvádza, čo sa stane s informáciami, ktoré zozbierame. Pri spracovaní vašich osobných údajov sa použije slovenský zákon o ochrane osobných údajov. Avšak, sme si vedomí našej zodpovednosti zo zákona ako “kontrolór údajov” a – pokiaľ je to možné – dobrovoľne podporujeme zásady ochrany údajov uvedené v Smernici EU o Ochrane údajov z r. 1995. Budeme sa snažiť zabezpečiť, aby nami získané osobné údaje boli vždy uchovávané, prevádzané či inak spracované v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona.

Informácie, ktoré uvediete na našich web stránkach, môžu byť spracované nasledovnými spracovateľmi údajov: bisPHARMA s.r.o., Golianovo 430, 951 08 Golianovo, SR; a žiadnou inou treťou stranou ako poskytovateľom služieb, ktorá je špecificky poverená spracovaním osobných údajov pre timberwolfpetfood.eu, pokiaľ táto nespadá priamo pod autoritu timberwolfpetfood.eu. Budú zavedené postupy na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov, ktoré sa spracovávajú.

Čo sú osobné údaje

Táto zásada sa špecificky zameriava na osobné údaje, ktoré zbierame, používame a uvádzame (t.j. proces), ktoré vo všeobecnosti zahrňujú vaše meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, mesiac a dátum narodenia, IP adresu, fakturačné a zúčtovacie údaje a iné údaje súvisiace s tovarmi a službami, ktoré vám poskytujeme.

Informácie, ktoré zbierame Online

 1. všeobecné surfovanie

Spracovávame navigačné údaje o tom, kam na našich web stránkach chodíme. Tieto informácie nám umožňujú vidieť, ktorá oblasť našich web stránok je najnavštevovanejšia a pomáhajú nám zlepšovať kvalitu vašej online skúsenosti tým, že rozpoznáme a dodáme viac z požadovaných atribútov a služieb. Dodatočné informácie, ktoré nie sú osobné údaje, napr. typ domény, verzia prehliadača alebo poskytovateľ služieb, môžeme takisto spracovať, čo nám poskytne informácie o všeobecnou využití našich web stránok.

 1. Osobné údaje

Kontaktujte nás

Ak vyplníte všeobecný formulár „Skontaktujte nás“ na našich web stránkach (napr. aby ste pridali komentár, či položili otázku o našom sortimente), môžeme spracovať vaše meno, emailovú adresu a všetky informácie, ktoré poskytnete v texte vášho odkazu.

Ak využijete možnosť “Kontaktujte nás” dostupnú v časti “Veľkoobchod” na našich web stránkach, môžeme spracovať vaše meno, pozíciu, organizáciu, adresu, telefónne číslo, faxové číslo, emailovú adresu a všetky informácie, ktoré poskytnete v texte vášho odkazu.

Zaregistrovanie sa pre VIP MEMBER CARD (VIP členskú kartu)

Ak sa zaregistrujete na získanie našej VIP MEMBER CARD, bude sa od vás žiadať, aby ste poskytli vašu emailovú adresu, dátum narodenia, pohlavie, plnú adresu a váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Zaregistrovanie ako VIP člen vám umožní mať informácie o zľavách, propagáciách, výhodných obchodoch či iných formách podpory predaja u timberwolfpetfood.eu. So svojou digitálnym osobným číslom VIP MEMEBR CARD sa u nás budete môcť tešiť zo všetkých špeciálnych a výhodných obchodov. .

Vytvorenie účtu

Máte príležitosť vytvoriť si na našich web stránkach účet. Vytvorenie účtu vám umožní ešte lepšiu osobnú skúsenosť s našimi web stránkami, vytvoriť si adresár, uložiť zoznam želaní, umožní nám automaticky vkladať vašu fakturačnú adresu, informácie o preferovanom spôsobe doručenia a platobné údaje. Vytvorenie účtu si vyžaduje, aby ste uviedli svoju emailovú adresu, krstné meno a priezvisko, a aby ste si vytvorili heslo; a umožní vám, aby ste poskytli poštovú adresu, telefónne číslo, platobné údaje, mesiac a deň narodenia, pohlavie, preferovaný obchod a obľúbené kategórie. Keď si vytvoríte účet, dostanete uvítací email, ktorý vám bude doručený na emailovú adresu, ktorú ste uviedli do políčka email pri procese registrácie. Keď tak urobíte, dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Ak máte požiadavku zrušiť svoj účet, zašlite email na info@timberwolfpetfood.eu a uveďte aj emailovú adresu účtu, ktorý chcete zrušiť.

Email – Oznámenie o výrobku

Ak nám poskytnete svoju emailovú adresu, aby sme vás kontaktovali, keď je na našich web stránkach k dispozícii výrobok, ktorý chcete kúpiť, emailovú adresu, ktorú ste uviedli nie je zbieraná za reklamným a účelom zo strany našej či našich partnerských firiem a ani tieto informácie nie sú prenajímané, predávané či vymieňané s tretími stranami. Avšak, budete mať možnosť zapísať sa na odber marketingových emailov cez link uvedený v päte emailu s oznámením o výrobku, ktorý dostanete.

Nákup v Online obchode

Ak kupujete tovar z našich web stránok, budeme spracovávať vaše osobné údaje za týmto účelom (t.j. meno, fakturačná adresa a adresa dodania, email, telefónne číslo a informácie o platobnej karte), ako aj informácie o vašich nákupoch cez naše web stránky, ktoré sa môžu kombinovať s informáciami o vašich nákupoch v obchode. Okrem toho, ak ste si vytvorili účet, budete môcť vidieť detaily svojich objednávok, keď sa prihlásite do svojho účtu.

Použitie nami zozbieraných informácií

Údaje zozbierané z našich web stránok spracovávame v súlade s aplikovateľným zákonom o ochrane osobných údajov a pre nasledovné účely:

 1. aby sme pochopili vaše potreby a preferencie, prispôsobili obsah stránok, zosobnili vaše skúsenosti s našimi web stránkami a marketingovými podkladmi a vyvinuli, uviedli na trh, predávali či poskytovali výrobky a služby resp. vykonávali prieskumy, výskumy a hodnotenia..
 2. aby sme analyzovali vašu aktivitu u nás vrátane interakcií s našimi web stránkami, efektívnosť našej reklamy a vašich nákupov.
 3. aby sme vám pomohli v prípade akýchkoľvek otázok, ktoré by ste mohli mať v súvislosti s našimi web stránkami, alebo v súvislosti s objednávkou tak, že nás Kontaktujete kliknutím na Kontaktujte nás alebo inou formou kontaktu s nami emailom, telefonicky či poštou.
 4. aby sme dokončili vašu transakciu s našim tovarom resp. spracovali vašu požiadavku na vrátenie či výmenu.
 5. aby sme riadili a rozvíjali naše podnikanie a činnosť ako aj podnikanie a činnosť našich dcérskych spoločností, spravovali účty, ktoré ste si u nás vytvorili a/alebo zbierali a spracovali úhrady, ktoré ste u nás realizovali.
 6. aby sme odhalili a ochránili nás, naše dcérske spoločnosti a iné tretie strany pred zneužitím našich web stránok (ako spamming), nedbanlivosťou, podvodom, krádežou a inými nelegálnymi činnosťami a na preverenie dodržiavania súladu s našimi a ich internými zásadami a aby sme vám ukončili či zabránili prístup či použitie našich web stránok, ak by malo dôjsť k vyššie spomenutým činnostiam.
 7. aby sme vykonali primerané kontroly na zabránenie podvodu, v ktorých môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté agentúre preverujúcej kredit či zaisťujúcej prevenciu pred podvodom, ktoré môžu tieto informácie mať v záznamoch.
 8. aby sme potvrdili adresy, ktoré na našich web stránkach poskytnete a ktoré môžu byť zdieľané so stranou zaisťujúcou verifikáciu adresy za účelom preverenia jej správnosti, a ktoré si táto osoba môže ponechať v záznamoch.
 9. Aby sme aktualizovali váš adresár, platobné údaje a iné informácie uložené vo vašom online účte, ako aj na aktualizáciu vášho hesla a iných údajov.
 10. aby boli dodržané administratívne, daňové, investigatívne či iné požiadavky auditu alebo iné zo zákona či predpisov vyplývajúce požiadavky na odhalenie údajov.
 11. Tak, ako je to povolené aplikovateľným zákonom, pravidlami či predpismi v súvislosti s dodaním našich tovarov a služieb.
 12. Tak, ako je to povolené aplikovateľným zákonom, pravidlami či predpismi a aby sa dodržiavali všetky zákonom a predpismi stanovené požiadavky.
 13. Informácie, ktoré poskytujete, keď používate sekciu Vzťah s Investorom (Investor Relations) na našich web stránkach (kontaktujte nás, oznámenia emailom a elektronické dodanie Proxy Materiálov) sa využívajú len za účelom poskytovania oznámení emailom a/alebo proxy materiálov či s tým spojenými účelmi.
 14. Informácie, ktoré poskytnete pri zasielaní položky emailom priateľovi s použitím adresára, zoznamu želaní, pošli Email priateľovi a elektronické pohľadnice, tieto nie sú na našich web stránkach použité na propagačné účely ani z našej strany ani zo strany našich sesterských firiem, takisto nie je takáto informácia predaná či poskytnutá tretím osobám. .
 15. Informácie, ktoré poskytnete na timberwolfpetfood.eu sa používajú na zasielanie komunikácií o našich výrobkoch, službách a propagáciách; na odpovede na vaše otázky a požiadavky; na vykonanie prieskumov, súťaží či na analyzovanie činnosti, aby sa podľa toho vyvinuli naše výrobky alebo služby.
 16. Informácie, ktoré poskytnete pri vytváraní účtu, môžu byť zdieľané s tretími osobami za účelom poskytnutia emailov a odkazov v súvislosti s vaším účtom a akýmikoľvek budúcimi programami či propagáciami, ktoré môžeme ponúkať.

Informácie, ktoré zdieľame s tretími osobami alebo ktoré tretie strany priamo zbierajú

 1. Emailové adresy

Nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám práva na spracovanie vašej emailovej adresy.

Berte, prosím, na vedomie, že ak si želáte byť vyradení z nášho emailového marketingového zoznamu, môžete stále od nás dostávať emailom potvrdenia súvisiace s ďalšími objednávkami, ktoré ste urobili na našich web stránkach.

 1. Poštové adresy

Nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám právo spracovať vašu poštovú adresu.

 1. Poskytovatelia služieb

Buďte si, prosím, vedomí toho, že môžeme najať tretie osoby, aby poskytli služby nám alebo v našom mene ako napr. plnenie objednávok (vrátane no neobmedzujúc sa na spracovanie platieb, poskytovanie služieb prevencie podvodov a verifikovanie adries), poskytovanie online informácií investorom, monitorovanie a analyzovanie činnosti na stránke a efektívnosti našej reklamy, vykonávanie kontroly referencie ohľadne kreditu (úverového profilu), obsluha obsahu stránky (vrátane funkcie vyhľadávania), organizovanie informácií, vykonávanie prieskumov, spravovanie a zasielanie upozornení na mobil resp. email, ponúkanie interaktívnych funkcií na našej mobilnej aplikácii , asistovanie pri našich stránkach sociálnych médií, hodnotenie potenciálnych modelov a spracovanie súťaží. Tieto tretie strany môžu pristupovať k vašim osobným údajom, aby poskytli služby timberwolfpetfood.eu. Tieto tretie strany môžu spracovať osobné údaje pre timberwolfpetfood.eu, bez toho, aby spadali pod priamu právomoc timberwolfpetfood.eu, ale nesmú spracovať vaše údaje na žiadne iné účely.

 1. Vyzradenie informácií pre právne účely

Mali by ste si byť rovnako vedomí toho, že môžeme špecifické informácie o vás prezradiť, ak sme o to požiadaní, alebo ak oprávnene a úprimne veríme, že sa to od nás vyžaduje, aby sme tak urobili zo zákona alebo ak to oprávnene považujeme za nevyhnutné, aby sme ochránili užívateľov našich web stránok. V takomto prípade, ak my alebo naša materská firma zmení vlastníka, alebo ak sa na základe reorganizácie našej korporatívnej skupiny staneme súčasťou jednej z našich sesterských spoločností, vaše informácie môžu byť presunuté k novému majiteľovi resp. do inej sesterskej firmy ako súčasť našich aktív.   Ak k tomuto dôjde, podnikneme všetky primerané kroky na to, aby sme zaistili, že náš nový majiteľ alebo sesterská firmy, ktorej súčasťou sme sa stali, bude používať vaše osobné údaje len v súlade s podmienkami týchto pravidiel na ochranu osobných údajov. .

 1. Zdieľanie informácií v rámci Skupiny

Môžeme prezradiť informácie, ktoré nám poskytnete (vrátane no neobmedzujúc sa na vaše osobné údaje) ktorémukoľvek členovi našej skupiny, teda našim pobočkám, vedúcej holdingovej spoločnosti a pobočkám nášho holdingu.

V prípadoch 3, 4 a 5 vyššie môže dôjsť k transferu do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorých zákony nemusia dosahovať rovnakú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Preto zaistíme – tam, kde je to nevyhnutné – aby boli zavedené všetky primerané bezpečnostné opatrenia a aby všetky aplikovateľné zákony a predpisy boli dodržiavané v súvislosti s takýmto prevodom údajov..

Priamy Marketing

Čas od času môžeme spracovať vaše osobné údaje, aby sme vám zaslali marketingové emaily o našich výrobkoch. V tomto prípade sa vyžaduje váš predchádzajúci súhlas. Tieto emaily môžu obsahovať funkcie, ktoré nám pomôžu zaistiť, aby ste dostali a boli schopní odkaz otvoriť.

Od dostávania takýchto marketingových emailov môžete kedykoľvek bezplatne odstúpiť tak, že budete nasledovať pokyny v ktorejkoľvek marketingovej komunikácii.

Uchovávanie informácií

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú zasielané priamo k nám do Slovenskej republiky. Ukladáme a spracovávame vaše osobné údaje a všetky ďalšie informácie, ktoré od vás zozbierame na našom serveri v Slovenskej republike. Naši poskytovatelia služieb – tretie strany, ktoré môžeme čas od času využiť a ktoré poskytujú doručenie objednávky, spracovanie platby, monitoring webovej stránky, prevenciu pred podvodmi, verifikáciu adresy a/alebo služby doručovania emailov pre nás, môžu takisto uchovávať a spracovať vaše osobné údaje v Slovenskej republike. My a naši vyššie uvedení poskytovatelia služieb – tretie strany môžeme potrebovať prezradiť vaše osobné údaje, ktoré uchovávame v Slovenskej republike ak si to vyžaduje akýkoľvek aplikovateľný zákon, predpis alebo pravidlá.

Cookies & reklama

 1. Čo sú Cookies a ako ich používame?

Používame funkciu prehliadača známu ako “cookie”, ktorá priraďuje vášmu počítaču jedinečnú identifikáciu. Cookies sú zvyčajne ukladané na pevnom disku vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Informácie zozbierané z cookies používame na vyhodnotenie efektívnosti našich web stránok, analyzovanie trendov a správu našich web stránok. informácie zozbierané z cookies nám umožňujú determinovať také veci ako ktorá časť našich web stránok je najnavštevovanejšia a ťažkosti, ktoré môžete zažiť pri prístupe na naše web stránky. S týmito znalosťami môžeme zdokonaliť kvalitu vašich skúseností s našimi web stránkami tým, že rozpoznáme a poskytneme čo najviac z najvyžadovanejších funkcií a informácií ako aj tým, že odstránime ťažkosti s prístupom. Okrem toho používame cookies, aby sme pomohli sledovať položky, ktoré vložíte do nákupného košíka a aby nám povedali, či bol váš počítač v minulosti použitý na návštevu našich web stránok. Ak máte vytvorený účet a prihlásili ste sa doň, toto nám umožní zachovať údaje vo vašom nákupnom košíku medzi návštevami. Naše web stránky takisto používajú cookies na zachovanie a sledovanie kontrolných informácií, iných než informácie o spôsobe platby, pokiaľ zostávate na našich web stránkach. Rovnako používame cookies a/alebo technológiu známu ako web bugs alebo clear gifs, ktoré sú zvyčajne zachovávané v emailoch, aby nám pomohli potvrdiť, že ste ho prijali a aby ste naň odpovedali, a aby sme vám poskytli viac individualizovaných skúseností pri používaní našich web stránok. všetky informácie, ktoré vás osobne identifikujú sa budú zbierať prostredníctvom cookies.

 1. Analýza web stránky

Používame tretiu osobu – poskytovateľa služieb, aby nám pomohol lepšie pochopiť využitie našich web stránok. Naši poskytovatelia služieb umiestnia cookies na pevný disk vášho počítača a budú získavať informácie, ktoré my vyberieme, aby nám pomohli získať vedomosti o takých veciach ako prechádzate našimi web stránkami, aké produkty vyhľadávate a všeobecné informácie o nákupoch. Môžu sa zbierať informácie o používanom vyhľadávači a vyhľadávači či reklame na internete, na ktorú ste klikli, aby ste boli presmerovaní na naše web stránky. Náš poskytovateľ služieb analyzuje tieto informácie a poskytuje nám súhrnné správy. Informácie a analýzy poskytnuté našim poskytovateľom služieb budú použité na to, aby nám pomohli lepšie pochopiť vaše záujmy v rámci našich web stránok a ako vám lepšie poslúžiť v súvislosti s týmito záujmami. Informácie zozbierané naším poskytovateľom služieb môžu byť prepojené resp. kombinované s informáciami, ktoré zozbierame o vás počas vašej návštevy na web stránkach. Náš poskytovateľ služieb je zmluvne zaviazaný nepoužívať informácie, ktoré získa z našich web stránok na iné účely než na to, aby pomohli nám.

 1. Ako iní používajú Cookies na našich web stránkach, aby vám posielali reklamy?

Máme zmluvu s tretími osobami – reklamnými spoločnosťami, ktoré na základe nášho oprávnenia prezentujú na našich web stránkach reklamy. Tieto tretie osoby takisto zbierajú neosobné identifikačné informácie o vás tým, že umiestnia cookies do vášho vyhľadávača a/alebo použijú Pixel Tags, keď navštívite našu stránku. Tieto reklamné spoločnosti môžu používať a zdieľať informácie získané o vašej návšteve našich web stránok, aby doručili naše reklamy na iné web stránky, ktoré sú súčasťou ich online propagačnej siete a/alebo do vyhľadávačov. Od týchto tretích osôb dostávame súhrnné informácie, aby sme zhodnotili efektívnosť našich reklám. Aby ste zastavili dostávanie reklám na báze cookie od tretích osôb – reklamnej firmy, ktorú používame, kliknite na link zakomponovaný v reklame a sledujte pokyny na zrušenie. Môžeme používať viac než jednu tretiu stranu – firmu na tieto reklamy na báze cookie, čo si bude vyžadovať, aby ste sa odhlásili od každej tejto firmy prostredníctvom linku každej reklamy zvlášť.  Ak budete pokračovať v používaní našich web stránok bez zmeny týchto nastavení, dávate tým súhlas na takéto využitie cookies.

Ak si želáte viac informácií o tom, ako vo všeobecnosti fungujú reklamy na báze cookie a viac informácií o ich zrušení choďte na: http://www.youronlinechoices.com  (odídete z tejto stránky na centrálne riadenú online stránku, kde môžete špecifikovaťt svoje preferencie. Avšak uvedomte si, prosím, že použitie tejto web stránky nevypne všetky internetové reklamy, ktoré sú prispôsobené vašim pravdepodobným záujmom na základe predchádzajúcich aktivít pri prehľadávaní webu).

Súhlas

Zaslaním osobných údajov nám dávate súhlas s tým, že ich môžeme zbierať, používať, prezrádzať v súlade s účelmi a použitím definovaným v týchto zásadách pre zachovávanie súkromia.

Odhlásenie – zrušenie

 1. Zber informácií o umiestnení mobilného zariadenia prostredníctvom našich mobilných stránok a aplikácií

Vaše mobilné zariadenie vám môže umožniť vypnúť lokalizačné služby na vašom mobilnom zariadení, čo zabráni, aby naše mobilné stránky a aplikácie mali prístup k lokalizačným službám vášho mobilného zariadenia. Ohľadne špecifických otázok ohľadne znefunkčnenia lokalizačných služieb na vašom mobilnom zariadení, odporúčame vám prezrieť si špecifické pokyny pre vaše mobilné zariadenie.  Uvedomte si, že niektoré funkcie na našich mobilných stránkach a aplikáciách nemusia byť dostupné, ak vypnete služby založené na lokalizačných funkciách.

 1. Notifikácie a prístup k údajom na vašom mobilnom zariadení

Ak ste dali súhlas a už si viac neželáte dostávať notifikácie, alebo už viac nechcete, aby sme mali prístup k špecifickým informáciám na vašom zariadení (napr. fotky apod.), k čomu ste predtým dali súhlas, budete musieť upraviť nastavenia na vašom mobilnom zariadení. Prosím, uvedomte si, že proces zmeny nastavenia na vašom mobilnom zariadení môže trvať rôzne dlho; aby ste sa naučili ako tieto nastavenia zmeniť, pozrite si špecifické pokyny pre vaše mobilné zariadenie.

 1. Emailové adresy

Ak si neželáte dostávať od nás emaily, kliknite, prosím, na odhlásenie alebo odhlásiť sa.

Berte, prosím, na vedomie, že ak požiadate o odstránenie emailu z nášho zoznamu na marketing, stále môžete od nás dostávať potvrdzujúce emaily ohľadne iných objednávok urobených na našich web stránkach.

 1. Poštové adresy

Ak si neželáte dostávať od nás marketingové materiály poštou, pošlite nám, prosím, email na info@timberwolfpetfood.eu a požiadajte nás, aby sme vašu adresu vymazali zo zoznamu a uveďte aj poštovú adresu, ktorú chcete, aby sme odstránili.

 1. Cookies

Ak chcete deaktivovať našu možnosť analyzovať vaše anonymné surfovanie a nákupné správanie pomocou tejto služby, môžete to deaktivovať v nastavení vášho internetového prehliadača, ktorá nám umožňuje, aby ste akceptovali naše cookies. Avšak, ak si toto vyberiete, nebudete môcť používať určité funkcie a služby ponúkané našimi web stránkami vrátane realizácie nákupov z nášho online obchodu.

Aktualizovanie vašich osobných údajov

Preferujeme, aby osobné údaje užívateľov, ktorí si vytvorili online účty na našich web stránkach, boli presné a aktuálne. Aby sa tak stalo, poskytujeme vám možnosť zaktualizovať alebo modifikovať vaše osobné údaje vrátane vašej fakturačnej adresy a informácie o preferovanom spôsobe doručenia. Len sa prihláste do svojho účtu so svojou emailovou adresou a heslom a uvidíte prehľadnú stránku, kde môžete svoje údaje aktualizovať. Takisto nám môžete napísať, ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, je treba aktualizovať.

Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať o osobných údajoch, ktoré sa týkajú vás a ktoré máme a používame ako aj o všeobecnom zverejňovaní vašich osobných údajov. Takisto vám dáme kópiu osobných údajov, ktoré uchovávame.

Svoju písomnú žiadosť zašlite, prosím, na poštovú adresu uvedenú v sekcii „Otázky o súkromí“ nižšie. Vo svojej písomnej žiadosti, prosím, uveďte vaše meno, adresu, emailovú adresu, aby sme mohli overiť, či uchovávame nejaké osobné údaje o vás.

Súkromie detí

Naše web stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 18rokov a nikto mladší ako 18rokov by nemal poskytovať osobné údaje na našich web stránkach ani vytvárať si na nich účet.

Prepojenia

Pre vaše pohodlie a potešenie naše web stránky môžu obsahovať prepojenia na iné web stránky prevádzkované tretími stranami („Stránky tretích osôb“). Nemonitorujeme a nie sme zodpovední za praktiky v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia ani obsah každej z týchto stránok tretích osôb. Nabádame vás, aby ste si prezreli pravidlá ochrany osobných údajov a súkromia, aby bolo zaistené, že ste s ich zásadami a pravidlami ochrany súkromia spokojní.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov a súkromia

Keďže neustále ponúkame svojim zákazníkom nové a odlišné typy obsahu a služieb, môžeme revidovať tieto zásady ochrany osobných údajov a súkromia, aby odrážali zmeny, ktoré sme vykonali v súvislosti so zberom údajov, ich použitím či vyzradením. Budeme vás informovať o revidovaní zásad ochrany osobných údajov a súkromia prostredníctvom vyhlásenia na našich web stránkach. Ak nastane vecná zmena v zásadách na zber, použitie a vyzradenie informácií, táto sa bude vzťahovať len na informácie zozbierané v budúcnosti (žiadna retroaktivita).

Prehlásenie o bezpečnosti

Obmedzujeme počet zamestnancov, ktorí môžu mať prístup k databázam obsahujúcim osobné údaje a našim zamestnancom zdôrazňujeme dôležitosť zachovávania mlčanlivosti.

Naše web stránky sú navrhnuté tak, aby prijímali objednávky z internetových prehliadačov, čo je umožnené komunikáciou cez Secure Socket Layer (SSL) technológiu ako Mozilla Firefox 3.6+, Microsoft Internet Explorer 8.0+, Google Chrome 14.0+, a Apple Safari 5.0+. Okrem toho niektorý obsah stránok si vyžaduje Adobe Flash Player 9.0 alebo vyšší.

Hoci na našich web stránkach implementujeme vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia, mali by ste vedieť, že nie vždy je možné zaistiť 100% bezpečnosť.

Otázky o ochrane osobných údajov a súkromia

Ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo starosti v súvislosti s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a súkromia alebo o dodržiavaní zákona v tomto smere z našej strany, zašlite nám, prosím email na info@timberwolfpetfood.eu, alebo nám napíšte na nižšie uvedenú adresu:

bisPharma s.r.o.
timberwolfpetfood.eu
Kpt. Šmála 12
Rimavska Sobota
Slovakia

Email: info@timberwolfpetfood.eu